09 November 2008

Siri Keselamatan Diri

Siri Keselamatan Diri mempunyai empat judul yang mengisahkan cerita-cerita yang berlaku di rumah, sekolah, luar bilik dan persekitaran yang menekankan kepentingan menjaga keselamatan diri. Terdapat juga seksyen 'Teknik Melindungi Diri' yang merumuskan teknik-teknik menjaga keselamatan di tempat-tempat berkenaan. 'Tip Internet' pula memperkenalkan laman web yang memberikan maklumat lanjut tentang teknik-teknik menjaga keselamatan diri.

Keselamatan Diri di Rumah
Keselamatan Diri di Sekolah
Keselamatan Diri di Luar Bilik
Keselamatan Diri di Persekitaran

No comments: