15 September 2009

105 Model Karangan Bahasa Malaysia UPSR

Dikarang berorientasikan format UPSR terkini. Buku ini merangkumi Bahagian A, B dan C. Setiap bentuk penulisan dilengkapi dengan penduan mengarang dan menjawab. Untuk memudahkan proses pembelajaran penulisan, setiap karangan disertai dengan rangka karangan, kosa kata (takrif dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris), ayat bagus dan tips.
  • Berorientasikan format UPSR terkini
  • Merangkumi Bahagian A, B dan C
  • Disediakan panduan mengarang dan menjawab
  • Disertai rangka karangan, kosa kata, ayat bagus dan tips

Posted by editor Lam Kah Ling

No comments: