23 September 2009

Belajar Menulis Bahasa Malaysia; Tulisan Kursif Bahasa Malaysia 国语抄写(A/B 版)

Belajar Menulis Bahasa Malaysia (Tahun 1-3)
Disusun rapi berdasarkan Sukatan Pelajaran KBSR dan buku teks sekolah. Buku ini dapat membimbing murid-murid menulis dengan betul, kemas dan sistematik, di samping menguasai perbendaharaan kata baharu dalam tribahasa.


Tulisan Kursif Bahasa Malaysia (Tahun 4-6)
Disusun rapi berdasarkan Sukatan Pelajaran KBSR dan buku teks sekolah. Buku ini bertujuan membimbing murid-murid menulis tulisan berangkai dengan betul, lancar dan kemas, di samping mengusai perbendaharaan kata baharu dalam tirbahasa.

Ditampal oleh editor Lam Kah Ling

No comments: