23 September 2009

Buku Sumber Bahasa Malaysia 国语参考资料(A/B 版)

Merupakan bahan rujukan yang serba lengkap untuk murid-murid SJKC. Buku ini ditulis berteraskan buku teks sekolah, membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam tribahasa, mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim dan antonim. Buku sumber ini bukan sahaja sesuai dijadikan penggenap kepada buku teks semasa guru mengajar di dalam kelas, malah juga memudahkan ibu bapa membimbang anak-anak mengulang kaji pelajaran di rumah.
Ditampal oleh editor Lam Kah Ling

No comments: