23 September 2009

Latihan & Aktiviti Bahasa Malaysia 国语辅助练习(A/B 版)

Disusun mengikut unit dalam buku teks SJKC. Pelbagai bentuk latihan dan aktiviti disediakan untuk membantu murid-murid mencapai hasil pembelajaran. Latihan berformat UPSR pula melatih murid-murid menjawab soalan-soalan UPSR dan bersedia menghadapi peperiksaan.
  • Penggenap Buku Teks SJKC
  • Kepelbagaian bentuk latihan
  • Jawapan lengkap disediakan
Ditampal oleh editor Lam Kah Ling

No comments: