23 September 2009

Latihan Penulisan Bahasa Malaysia 国语作文练习(A/B 版)

Ditulis berpandukan Sukatan Pelajaran KBSR terbaharu. Latihan-latihan disusun daripada peringkat mudah kepada peringkat yang kompleks. Tema karangan sesuai dengan tahap pemikiran murid dan persembahannya sistematik mengikut spesifikasi. Buku latihan ini pasti dapat mengasah dan mempertingkatkan kemahiran menulis murid-murid.Ditampal oleh editor Lam Kah Ling

No comments: