19 November 2010

《小君》——“十年后的约定”有奖活动得奖者 名单出炉啦!

特优奖:

张佩珊 Chong Pui San(SMK Pandan Indah)
章轩妮 Chong Senny(SMK Bandar Kerayong)
温淑仪 Woon Shuk Yi(吉隆坡循人中学)


优胜奖:

林慧婷 Lim Hue Teng
李秋玮 Lee Chew Wei(雪州龙邦华小)
陈铮瑜 Tan Zheng Yu(雪州加埔树人华小)
陈美青 Jacquelyn Tan Mae Ching(加影育华国中)
林君蔚 Lim Jun Wei(吉隆坡崇文华小)

以上的得奖者除了获得奖品之外,还和作者杨志成做面对面的交流哦!恭喜你们啦~


No comments: