02 August 2012

嘉阳金牌补习用书·国语

Masteri Bahasa SJKC diterbit khas untuk membantu murid-murid mengasah kemahiran penggunaan tatabahasa Bahasa Malaysia. Nota padat dalam dwibahasa yang komprehensif dan latihan yang efektif dapat meningkatkan keberkesanan hasil pembelajaran.
Jadikan Masteri Tatabahasa rakan setia anda!

Masteri Bahasa SJKC 是华小生学习国语的好帮手。
* 提供国语-华文双语对照的完整笔记
* 习题充足


欢迎点击嘉阳网上书店选购!

No comments: